3.2 Aurrekontuaren betearazpena

Aurrekontuen betearazpenak harremanetan jartzen ditu aurrekontuan jasotako jardueren balioespen ekonomikoa (gero onetsitako aurrekontuko aldaketak barnean hartuta) eta benetan egin direnak.

Aurrekontuaren betearazpen-mailak aurrekontua betetzeko maila (sarrerak eta gastuak) adierazten digu, hala sarreren eta gastuen konpromisoaren maila, nola egindako kobrantza eta ordainketena. 

Aurrekontu-egonkortasunaren eta finantza-iraunkortasunaren apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren arabera, Sondikako Udalak,5.000 biztanle baino gutxiago dituen korporazioa denez, ez du betearazpenari buruzko txostenik egin behar, eta, horren ondorioz, ez da aurrekontuaren betearazpenari buruzko txostenik egiten.
Eguneratuta
Atzera