3.3 Urteko kontuak

Urteko Kontuak izeneko agiriek informazioa ematen digute tokiko erakundeen eta beren mendean dauden erakundeen jarduera ekonomikoaren emaitzari buruz. Dokumentu edo egoera-orri hauek dituzte:
  • Egoeraren balantzea: ondarearen egoera eta aldaketa islatzen ditu.
  • Ekonomia eta ondarezko emaitzaren kontua: sarrera eta gastu ekonomikoak eta emaitza islatzen ditu.
  • Aurrekontuaren likidazioa: tokiko erakunde baten aurrekontuaren betearazpena islatzen du.
  • Memoria: aurreko egoera-orrietan jasotako informazioa osatzen eta argitzen du.
Urteko Kontuak urtean behin prestatu behar dira, ekitaldia bukatu ondoren.

Hemen onetsi diren azken Urteko Kontuak agertzen dira.

Eguneratuta
Atzera