4.2 Lankidetza-hitzarmenak

Lankidetza-hitzarmena Administrazio Publikoa antolatzean erabiltzen den administrazio-zuzenbidearen teknika bat da. Bi administrazioren arteko edo administrazio baten eta, gehienbat, irabazi asmorik gabeko erakunde pribatu baten arteko lankidetzako harremanak arautzen ditu.

Lankidetza-hitzarmenak oso garrantzitsuak dira ondorio ekonomikoak dituztenean, eta, kasu horretan, gardentasun-mailarik gorena izan behar dute. Hemen informazio garrantzitsua jaso dugu Sondikako Udalak egin dituen lankidetza-hitzarmenei buruz.

Eguneratuta
Atzera