4 Kontratazioa, hitzarmenak eta diru-laguntzak
  • 4.1 Ondasunak eta zerbitzuak kontratatzea

    Eguneratuta

  • 4.2 Lankidetza-hitzarmenak

    Eguneratuta

  • 4.3 Emandako diru-laguntzak

    Eguneratuta